Verkiezingsprogramma 2018

10/02/2018

1
Beter Alphen vindt dat de Gemeente te gemakkelijk met ons gemeenschapsgeld omgaat! De Gemeente heeft de Bonifatius-school aangekocht voor 600 duizend euro en de verantwoordelijk wethouder heeft deze school doorverkocht voor slechts 300 duizend euro, dus de helft.
2
Nedcargo /de Overslagterminal, dat gaat niet goed, toch wil de Gemeente een aangrenzend stuk grond kopen ter uitbreiding. De berichten zijn absoluut niet gunstig t.a.v. dit bedrijf en de Raad wordt slecht geïnformeerd!
Beter Alphen staat kritisch tegenover een eventuele uitbreiding en de aankoop van de grond!
3
Het parkeerprobleem in het centrum. In 2011 heeft Beter Alphen een motie ingediend om 1,5 uur gratis parkeren in te voeren in het centrum. Dit werd afgewezen vanwege te hoge kosten, nu zijn de tarieven aangepast, met als consequentie, dat bezoekers veel meer moeten betalen.
BA vindt het een slechte regeling.
Ook vreest Beter Alphen een groot tekort aan parkeerplaatsen aldaar en wil dit opgelost zien.
4
In 2014 heeft de Gemeente 4,3 miljoen euro beschikbaar gesteld ter faveure van, JA WAARVAN. het is ondergebracht in een nieuwe stichting, genaamd “EDBA” waar nog weinig mee gedaan is. Alleen op de valreep is de PTT toren verlicht, kosten om en nabij 70 duizend euro. Wat met de rest van dit geld gaat gebeuren c.q. is gedaan, vragen wij ons af. BETER ALPHEN heeft nog weinig concreets gezien. Alleen voorstellen die steeds worden teruggegeven aan de Wethouder omdat deze ondeugdelijk zijn. Dit geld zou ten goede kunnen komen aan de ondernemers!
Het beschikbaar gestelde bedrag kan beter worden aangewend voor de 1,5 miljoen, welke kosten volgens de wethouder gepaard gaan bij 1,5 uur gratis parkeren.
Beter Alphen wil uitleg het gaat hier om gemeenschapsgeld, UW GELD!
5
Een ander heikel punt, de afval scheiding met daaraan verbonden kosten en de afval pasjes!
Nog altijd klagen burgers over dit zeer onlogische en peperdure systeem!
Op het nieuws en in vele gerenommeerde Nieuwsbladen is melding gemaakt van het feit, dat het NIET EFFECTIEF is!
Niet alleen de burgers, ook de Afvalverwerkingsbedrijven klagen over deze verkeerde aanpak! Beter Alphen heeft van meet af aan aangegeven dat dit veel geld zou gaan kosten en dat wij er niet aan moesten beginnen! BA heeft 24 GEMEENTES gebeld waar dit was ingevoerd, werkelijk niet EEN gemeente heeft zich positief uitgesproken over deze maatregel. Voorlopige kosten van deze DRAM maatregel 860 duizend euro, ook allemaal gemeenschapsgeld!
Hoogste tijd om dit terug te draaien, het kost ons nodeloos veel geld, een taak die Beter Alphen op zich gaat nemen. Neem een voorbeeld aan België …….. Daar wordt het vuil in zakken met verschillende kleuren gedaan, door de gemeente gezamenlijk meegenomen en op kleur gesorteerd: resultaat prima en veel goedkoper.
6
De voor economische zaken verantwoordelijke wethouder beroept zich op het feit dat hij er voor alle ondernemers is, helaas is dat ook weer niet juist.
Waar het hart van deze wethouder ligt, laat zich niet raden, nl. “HET THORBECKEPLEIN”
De meeste ondernemers in de Hooftstraat zijn en worden nog altijd behoorlijk in de steek gelaten. Door de Nieuwbouw rond het Thorbeckeplein zitten zij na jaren nog altijd op een slecht bereikbare en onzichtbare plek. Toen de brug in Waddinxveen was afgesloten en de Provincie verantwoordelijk was, hebben de gedupeerde ondernemers allen een financiële tegemoetkoming gekregen. Een NADEELCOMPENSATIE. De afsluiting van die brug heeft slechts een half jaar geduurd.
De Koningin Julianabrug heeft meer dan een jaar niet gefunctioneerd waardoor de Hooftstraat afgesloten en onvindbaar was, dan hebben wij het nog niet over alle andere stagnatie waar men in de Hooftstraat nog altijd last van heeft.
BA wil alsnog een redelijke NADEELCOMPENSATIE regeling invoeren, Alphen vindt zich niet voor niets een “Ondernemersvriendelijke gemeente!”
Beter Alphen heeft daarom een motie ingediend en verzocht om een NADEELCOMPENSATIE voor de ondernemers in de Hoofdstraat, plus de DOOFPOT in de Gerard Doustraat, ook deze ondernemers hebben veel inkomstenderving ondervonden! Is ook afgewezen mede door Nieuw Elan!
Hoezo een “ONDERNEMERSVRIENDELIJK” klimaat! Niet voor deze mensen.
7
Dan nu wat vragen over afhandeling betreffende de twee directeuren van “SPORTSPECTRUM”! Waarmee en voor hoeveel geld zijn zij afgekocht en aan de dijk gezet.
Zo ook de afhandeling met de “SWA”, ook daar zijn wij niet geïnformeerd, over het uitkoopbedrag van deze directeur!
Wij als Raad hebben een controlerende taak en behoren op de hoogte te worden gesteld als VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, wij zijn de bewakers van het GEMEENSCHAPSGELD.
8
Dan nog wat belangrijke punten in het algemeen.
BETER ALPHEN dringt nog altijd aan om het gedeelte JULIANASTRAAT, tussen het Rijnplein en Mac Donalds, tot aan het SCHOUTENHUIS als voetgangersgebied te bestempelen. Het is een kwestie van wennen er en het maakt het een stuk veiliger!
9
Voor afschaffing van de hondenbelasting heeft Beter Alphen zich jaren sterk gemaakt. Reeds in 2010 hebben wij daartoe een motie ingediend, helaas door de meeste partijen, waaronder ook Nieuw Elan, AFGEWEZEN.
Nu pleiten zij ook ineens voor afschaffing. Waarom hebben zij dit niet in deze regeerperiode voor de hondenbezit(s)ters gedaan!
10
De belofte van Nieuw Elan om in deze periode de afsluiting van de Oudshoornseweg ongedaan te maken, zijn zij niet nagekomen. U weet dat Beter Alphen zich ook daar al jaren voor inspant! De partij, die de belofte in haar programma had staan, houdt dit met alle macht tegen. Wij blijven er voor vechten!
11
BETER ALPHEN pleit nog altijd voor een WATERTAXI, de Provincie heeft indertijd reeds haar goedkeuring gegeven. Het zal een aanwinst zijn, zeker voor de kernen die allen met het water aan het Alphens Centrum verbonden zijn.
12
Over de communicatie betreffende de aansluiting van de N207 op de N209 moeten Boskoop, Rijnwoude en Waddinxveen met de betrokken burgers die zich hierin verdiept hebben, om de tafel om zo tot een goede oplossing te komen. Niet dat na verloop van tijd blijkt dat een verkeerde beslissing genomen is.
ER moet een OPLOSSING en GEEN OBSTAKEL van de tekentafel komen.
Ook zijn wij voorstanders van een TUNNEL in Hazerswoude, die moet er komen zonder meer.
13
Het stadshart is opgebouwd en eerlijk waar; een prachtige verbetering. Een pareltje voor Alphen. Maar de stukken daarvoor lagen reeds op de plank. Het was een kwestie van de juiste projectontwikkelaars uitnodigen, wat voor de huidige wethouder appeltje eitje was. Voor zijn wethouderschap opereerde hij in het projectontwikkelingscircuit, dus een kwestie van, even wat telefoontjes plegen met de juiste mensen.
En van een toast uitbrengen op de geslaagde plannen krijg je geen rugpijn.
14
De beslissing om nieuwbouw voor KAJU PUTIH pas te realiseren in 2019 vindt Beter Alphen te lang duren, dit moet nog dit jaar, in 2018 gerealiseerd worden! Toen ik in 1998 in de Raad kwam zijn er al beloftes gedaan en die zijn door diverse wethouders nooit nagekomen. Wij willen dat aan het wachten eindelijk een eind komt, voor deze mensen!
15
Een buurtbus die de verbinding en de BEREIKBAARHEID van de Kernen met het Gemeentehuis, winkelcentra, en andere belangrijke punten mogelijk maakt.
Ook voor Kerk en Zanen zal dit een belangrijke aanwinst zijn.
16
Voor de zorg van onze ouderen die zelfstandig wonen, mag van Beter Alphen extra geld worden uitgetrokken, zodat zij de hulp krijgen die zij nodig hebben.
Zolang met aanpassingen in de woning, de mensen samen kunnen blijven wonen, mag daar niet op bezuinigd worden.
17
Beter Alphen zal volbouwen van de Gnephoek met alles wat mogelijk is bestrijden. Ook zoveel mogelijk wat groen is behouden, niet alles volbouwen. Zeker geen GROTE OF KLEINE BYPASS. EN een weg naar en door Woubrugge en Hoogmade zal door beide dorpen fel worden bestreden.
De Maximabrug is en blijft een prestige-object van 50 miljoen die met alle bombarie een te grote luxe kostenpost is.
18
Schoolzwemmen moet terug naar de basisscholen in de vorm van een natte gymles, eventueel met naar rato, een financiële bijdrage van de ouders.
Dit is geen luxe, gezien de waterrijke omgeving.
19
Inwoners vroegtijdig informeren over plannen in hun leefomgeving en ruimte geven om een visie in te brengen en daar ook wat mee doen!
20
Woningbouw is nodig, zonder meer. Maar alles wat groen is vol-plempen met grote woonblokken, daar kunnen wij ons niet in vinden. Het is ook tegenstrijdig met de oproep om tuinen niet te bestraten i.v.m. wateroverlast.
Laat de polders groen! Sociale woningbouw is wel hard nodig, maar in eerste instantie voor eigen inwoners. Onze jonge mensen staan jarenlang op een lijst, pas als deze lijst is weggewerkt, komen statushouders en spoedzoekers aan de beurt.
21
DAN ALS LAATSTE , een zeer BELANGRIJK PUNT!
GEEN EXTRA WINDMOLENS IN ALPHEN EN OMSTREKEN.
Zonnepanelen kunnen wij wel mee instemmen!
Dat mag voor de minder draagkrachtigen best financieel ondersteund worden.

Comments on this entry are closed.