Verkiezingsprogramma 2013

03/10/2013

VERKIEZINGSPROGRAMMA: BETER ALPHEN

Het wordt steeds heftiger, DE VERKIEZING KOMT ERAAN!!!

Met de verkiezing in zicht, beginnen partijen zich te profileren.
De een weet het nog beter dan de ander. Er worden allerlei mooie beloftes gedaan.
U ziet door de bomen het bos niet meer, begrijpelijk, maar wij hopen, dat u een verstandige beslissing neemt.
U bepaalt wat de komende jaren gaat gebeuren, door uw stem uit te brengen!

Beter Alphen maakt geen onderscheid, wij willen nu de fusie er is, ook de zorgen en verantwoording op ons nemen voor alle inwoners van onze fusie-partners!
Wij weten dat de burgers niet dom zijn, dat zij best doorhebben, wat voor spelletjes er gespeeld worden.
Wel heeft de burger vaak moeite met het automatisme, om op een bepaalde partij te stemmen.
Vaak is de keuze vanuit hun thuis bepaald, maar wij vragen u dat te doorbreken, want het is tijd voor verandering!

Beter Alphen is een lokale partij, wij staan tussen en dichtbij de mensen,
kunnen doen wat door inwoners van ons gevraagd wordt, zonder dat Den Haag ons terugfluit!
Wij hebben het belang van de, in alle kernen wonenden inwoners voor ogen.
Wij herkennen de wensen, want het zijn lokale belangen en geen Haagse!
Wij vinden dat gehoor moet worden gegeven aan verbetering van de wegen, waar dan ook.
Wel wil Beter Alphen minder drempels in de wegen zo ook de aanleg van rotondes beperken,
omdat vrachtverkeer daar veel hinder van ondervindt!

Wij spreken in de Jip en Janneke taal, houden niet van valse beloftes en mooie praatjes.
Bij de meeste politici gaat het net als op school vroeger.
Ze hebben een grote monden roepen dat zij hun best doen, maar er komt niets, tot weinig uit handen.
Aan het eind, dan moet plots alles ineens gebeuren en zo proberen zij
de onvoldoendes nog even naar een hoger niveau te tillen.

Wij van Beter Alphen, GAAN ERVOOR en zetten ons van meet af aan, VOOR 100 / 200 % in!
Door onze inzet en doorzettingsvermogen, is de in en uitrit naar ARC en de sportvelden.
vernieuwd en verbeterd. Van een onveilige situatie naar een veilige en tevens praktische situatie.
Ook heeft Beter Alphen bereikt dat de terrassen tot 00.30 uur geopend zijn, in plaats van 23.00 uur.
Verder heeft Beter Alphen ervoor gezorgd dat standplaatsen voor de ambulante handel zijn uitgebreid.

Beter Alphen is trots op het feit, dat wij mensen uit een precaire situatie helpen.
Wij wijzen hen de weg in het doolhof dat bureaucratie heet. Het persoonlijk helpen en
ondersteunen van mensen die in nood zijn, komt niet in de krant, maar is vaak erg intensief.
Ook bij het aanvragen van vergunningen, wanneer het gaat om veranderingen en / of aanpassingen, wijzen wij de weg.
De Alphenaren kunnen altijd een beroep op ons doen en straks ook onze nieuwe dorpsgenoten!
Ook zetten wij ons in voor het voortbestaan van de enige echte voedselbank, “Rijnstreek!”
Deze mensen doen al meer dan acht jaar heel goed werk, dat mogen wij niet zomaar van de kaart vegen!

Per 1 januari is de fusie een feit. Dan zijn vallen Boskoop Rijnwoude en Alphen,
met alle kernen onder een bestuur, dit is ons opgelegd door de Provincie.
Dat alles wat groter wordt beter voor de burger is, betwijfelt Beter Alphen.
Alphen heeft de laagste lokale belastingen, dus vindt Beter Alphen dat het voor onze
partners naar beneden bijgesteld moet worden!

De Hondenbelasting moet worden afgeschaft, dit is een rechtsongelijkheid tegenover
het houden van andersoortige huisdieren! Rijnwoude heeft het reeds afgeschaft.
Juist nu het leven steeds duurder wordt en de inkomsten minder worden of op de nul-lijn staan,
vindt Beter Alphen, dat ook de gemeente met minder moet rond zien te komen, net als de burgers.
Daarom willen wij absoluut geen windmolens, kosten veel geld, draaien op subsidie en leveren niks op!
Uiteindelijk zitten wij al met die vier Windmolens van Rijnwoude opgescheept.

Wij hebben een lokale “Radio/TV ” zender, Alphen Stad? Sins kort zijn ook Boskoop en Rijnwoude
geïntegreerd, deze gezamenlijke zender willen wij zeker ondersteunen!
Het kost geld , maar daar mogen wij niet moeilijk over doen, zij voorzien ons van plaatselijk nieuws.
Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van onze eigen krant “AlphenCC ” dus is deze zender
hard nodig om ons allen van het noodzakelijk, plaatselijk nieuws, te voorzien.

Zo doen wij ook ons best om het bruggetje bij de Zeegerplas aangepast te krijgen,
zodat het begaanbaar wordt voor rolstoelen.
Mensen met een beperking en ook onze senioren, hebben recht op een prettig leven,
met voldoende verzorging, op wat voor gebied dan ook!
Zij mogen geen vergeten groep worden, zeker onze ouderen hebben wij veel aan te danken!

Geld speelt momenteel een grote rol! De Haagse Heren en Dames proberen ons heel veel
financiële beperkingen op te leggen, dat is niet best, want dat wordt bij de burgers neergelegd.
Beter Alphen heeft vernomen dat diverse winkelcentra oud en aan een opknapbeurt toezijn
bij onze fusiegenoten. Daar zal toch wat mee gedaan moeten worden,
verpaupering zorgt voor leegstand en criminaliteit, dus moet er gerenoveerd worden.
Helaas zullen de benodigde financiën toereikend moeten zijn, gelet op de bezuinigingen !

De Lage Zijde, het Thorbeckeplein plus aanpalende straten, bv. De Hooftstraat,
Is inmiddels een cliché, Beter Alphen wil dat dit zo snel mogelijk wordt opgeknapt.
Meedenken en advies van de betrokken winkeliers en het bedrijfsleven is belangrijk.
Beter Alphen denkt aan een knus plein, met kleine winkeltjes, wat horeca met terrassen en
in het midden een fontein, met bankjes en boompjes, simpel een plek waar mensen zich prettig voelen.
Het moet weer aantrekkelijk worden, zodat mensen daar graag vertoeven.

De aanleg van een blauwe zone, met twee uur gratis parkeren rondom het Thorbeckeplein,
heeft Beter Alphen reeds op de agenda geplaatst, tijdens de Raad van 11 juli dit jaar.
Ook willen wij voor de winkeliers in het verpauperde gebied, een gratis parkeerkaart, tot de boel is opgeknapt!
Beter Alphen wil zorgen dat de winkeliers aan de L.Z. die al die jaren vechten voor hun voortbestaan,
NIET verplicht zijn, MEE te betalen voor het Bedrijf Investering Zone, (BIZ ) tot de vernieuwing.

Dan komen we op de gezelligheid, wat wij willen in heel Alphen, Boskoop en Rijnwoude.
Beter Alphen vindt, dat voor de jonge mensen vanaf zestien jaar, het uitgaansleven gestimuleerd moet worden.
Een disco is achterhaald, maar laat ze plannen indienen, HET KASTEEL wacht op ze!
Evenementen als Trekkertrek en Trek Star, Lake Side, de Jaarmarkten enzovoort,
absoluut niet wegbezuinigen, dat brengt levendigheid, gezelligheid en het verbroederd.
Het uitgaansleven stimuleren, het houdt de jeugd van de straat en brengt mensen samen!

Wij gaan voor de MENSEN en niet voor asfalt en stenen.

BETER ALPHEN IS BETER VOOR U!!!
LEES OOK ONZE SPEERPUNTEN!

Comments on this entry are closed.