Openstelling Oudshoornseweg

by Wil Verschuur on 15/01/2013

in Beter Alphen

Op 26 november 2012 heeft Beter Alphen vragen gesteld over de openstelling van de Oudshoornseweg. Helemaal onderaan dit artikel leest u de antwoorden van het college.
Met deze beantwoording van eind december 2012 , zijn wij als Beter Alphen zeer ontevreden!
Er zijn wel degelijk wijzigingen in de plannen van Nieuwe Sloot!
Wonen Centraal wordt leeggezogen door deze regering en moet ook pas op de plaats maken.
Wat de Oudshoornseweg betreft, is indertijd een loopje genomen met het enquête onderzoek onder betrokken bewoners!
Ik citeer; “Indien een meerderheid van de ondervraagden, VOOR heropening van de Oudshoornseweg stemt, wordt deze heropend voor personenauto’s!”
Er was een meerderheid “VOOR” en dit is gewoon genegeerd!
Nu verwijs ook ik naar de verslagen van destijds en verzoek u, niet selectief te lezen.
Goed lezen is moeilijk, dat bewijst de adressering op deze brief. Ik woon niet op het adres wat u vermeldt!
De afsluiting van de Oudshoornseweg veroorzaakt nog altijd veel boosheid onder heel veel inwoners, zowel uit Alphen a/ d Rijn, als Kouderkerk.
Maar, verstand komt met de jaren, dus ik wacht rustig af.
MVG.
Wil Verschuur.
Beter Alphen
Onderwerp

Artikel 43 vragen inzake gevolgen afsluiting Oudshoornseweg. (zaaknummer: 2012/58623)

 

 

Geachte mevrouw Verschuur,

Uw brief van 26 november 2012 is door ons ontvangen. Hierin stelt u enkele vragen op grond van artikel 43, raadsreglement van orde. De vragen gaan over de afsluiting van de Oudshoornseweg voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Wij begrijpen dat uw vragen mede voortkomen uit de onzekerheid die het mogelijke kabinetsbeleid jegens woningcorporaties kan hebben met betrekking tot de ontwikkelingen in Nieuwe Sloot. Vanuit de gemeente stellen we alles in het werk om in goed overleg met Wonen Centraal tot ontwikkeling te komen in Nieuwe Sloot. Hieronder uw vragen. We zullen deze in één keer beantwoorden.

Weet u dat het winkelend publiek vanuit Koudekerk niet meer naar Alphen aan den Rijn komt, zelfs niet nu de Koudekerkse Brug is afgesloten?

1 Vindt u ook dat wij in deze crisistijd een morele plicht hebben jegens onze ondernemers?

2 Dat de heropening van de Oudshoornseweg een bittere noodzaak is om onze ondernemers weer kans te geven?

3 Op 3 maart 2011 is een motie door de raad aangenomen. In deze motie is het college gevraagd te onderzoeken of de Oudshoornseweg weer opengesteld kon worden.

Op 27 oktober 2011 is hierover gesproken in de raad.  Besloten is de Oudshoornseweg niet open te stellen.

De door u gestelde vragen en argumenten zijn destijds ook aan de orde geweest en afgewogen. Om die reden verwijzen wij u graag naar de betrekkende documenten (zie 2011/21583).

Ten opzichte van oktober 2011 is de situatie niet zodanig gewijzigd dat een heroverweging noodzakelijk is.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris,                                  de burgemeester,

 

 

 

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: